Bergtussane

Bergtussane er ei storbarnsavdeling med 18 plassar frå 3-5 år. Grunnbemanninga er ein førskolelærarar, ein fagarbeider og ein assistent. Avdelinga er lokalisert til Riksfjord.

27. mai 2014

Skogtrolla

Skogtrolla er ei storbarnsavdeling med 18 plassar frå 3-5 år. Grunnbemanninga er ein førskolelærar og to assistentar. Avdelinga held til på Riksfjord.

27. mai 2014

Sjøstjerna

Sjøstjerna er ei storbarnsavdeling med 18 plassar frå 3-5 år. Grunnbemanninga på avdelinga er ein førskolelærar og to assistentar. Sjøstjerna er på Riksfjord.

27. mai 2014

Maurtua

Maurtua er ei storbarnsavdeling med 18 plassar frå 3-5 år. Grunnbemanninga er ein førskolelærarar, ein fagarbeidar og ein assistent. Maurtua held til på Riksfjord.

27. mai 2014