Bergtussane

Bergtussane er ei storbarnsavdeling med 18 plassar frå 3-5 år. Grunnbemanninga er ein førskolelærarar som er pedagogisk leiar, ein fagarbeider og ein assistent. I tillegg har avdelinga ekstra ressursar knytt til enkeltbarn. Avdelinga er lokalisert til Riksfjord.

27. mai 2014

Skogtrolla

Skogtrolla er ei storbarnsavdeling med 18 plassar frå 3-5 år. Grunnbemanninga er ein førskolelærar som er pedagogisk leiar og to assistentar. I tillegg har avdelinga ekstra ressursar knytt til enkeltbarn. Avdelinga held til på Riksfjord.

27. mai 2014

Sjøstjerna

Sjøstjerna er ei storbarnsavdeling med 18 plassar frå 3-5 år. Grunnbemanninga på avdelinga er ein førskolelærar som er pedagogisk leiar og to assistentar/ fagarbeidar. Sjøstjerna er på Riksfjord.

27. mai 2014

Maurtua

Maurtua er ei storbarnsavdeling med 12 plassar frå 3-5 år. Grunnbemanninga er ein barnepleiar konstituert som pedagogisk leiar og ein barnepleiar. Maurtua held til på Riksfjord.

27. mai 2014