Lag og organisasjonar

I Aukra har vi eit rikt kulturliv med mange frivillige lag og organisasjonar. Nedanfor finn du ein oversikt over ein del av desse.

Dersom du kjenner til fleire lag og organisasjonar i Aukra, eller ønskjer å korrigere informasjon på det som er registrert der i dag, kan du fylle ut registreringsskjemaet og sende det til post@aukra.kommune.no

Du kan også ta kontakt med serviceavdelinga på tlf.nr. 71 17 15 00.


Andre lag / organisasjonar Idrett / friluftsliv
Musikk Samfunnshus / bedehus
Småbåtlag / hamnelag Søndagsskular
Ungdomsklubbar Velforeiningar
Viser 5:

Betania bedehus

Kategori
Samfunnshus / bedehus
Kontaktperson
Nils Arve Solem
Telefon
915 43 185
E-post
niavve@online.no

Julsundet samfunnshus

Kategori
Samfunnshus / bedehus
Kontaktperson
Anders Haugland
Telefon
415 33 399
E-post
anders.haugland@nov.com

Klippen forsamlingshus

Kategori
Samfunnshus / bedehus
Kontaktperson
Mindor Sporsheim
Telefon
71 17 45 93
Nettside
www.klippenaukra.org

Rød bedehus

Kategori
Samfunnshus / bedehus
Kontaktperson
Kristian Rød d.y.
Telefon
926 89 083
E-post
kr-roed2@online.no

Soltun A/S

Kategori
Samfunnshus / bedehus
Kontaktperson
Kent Jensen
Telefon
71 17 49 51
E-post
kentjen@online.no