Lag og organisasjonar

I Aukra har vi eit rikt kulturliv med mange frivillige lag og organisasjonar. Nedanfor finn du ein oversikt over ein del av desse.

Dersom du kjenner til fleire lag og organisasjonar i Aukra, eller ønskjer å korrigere informasjon på det som er registrert der i dag, kan du fylle ut registreringsskjemaet og sende det til post@aukra.kommune.no

Du kan også ta kontakt med serviceavdelinga på tlf.nr. 71 17 15 00.


Andre lag / organisasjonar Idrett / friluftsliv
Musikk Samfunnshus / bedehus
Småbåtlag / hamnelag Søndagsskular
Ungdomsklubbar Velforeiningar
Viser 10:

Aukra barnegospel

Kategori
Musikk
Kontaktperson
Gunnar Kolflåth
Telefon
71 17 48 04
E-post
gunnkol@online.no

Aukra Musikkråd

Kategori
Musikk
Kontaktperson
Ingrid Sofie Nygaard
Telefon
958 37 673
E-post
ingrid_sofie_nygaard@hotmail.com

Aukra musikkverkstad

Kategori
Musikk
Kontaktperson
Roger Varhaugvik
Telefon
975 00 560
E-post
rogervar@online.no

Gossen Gospel Voices

Kategori
Musikk
Kontaktperson
Elin Albertsen Rød
Telefon
936 03 187
E-post
Elin.Kristine.Rod@Aukra.kommune.no

Gossen musikkorps

Kategori
Musikk
Kontaktperson
Rune Vågøy
Telefon
976 93 609
E-post
rune.vaag@gmail.com

Gossen skolekorps

Kategori
Musikk
Kontaktperson
Anja Otterlei
Telefon
97 89 13 91
E-post
gossenskolekorps@gmail.com

Julsundet musikkorps

Kategori
Musikk
Kontaktperson
Hilde Johansen
Telefon
952 04 990

Julsundet skolekor

Kategori
Musikk
Kontaktperson
Espen Berg-Hansen
Telefon
916 30 773

Sameige lydanlegg

Kategori
Musikk
Kontaktperson
Roger Varhaugvik
Telefon
975 00 560
E-post
rogervar@online.no

Sangkoret Fjelljom

Kategori
Musikk
Kontaktperson
May Anita S. Vikhals
Telefon
924 31 134
E-post
fjelljom@gmail.com