Heim/Til høyring

201702 Detaljregulering Falkhytten sentrum, kulturhus og basseng - 1. offentlege høyring

Høyringsfrist: 25.05.2018

I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-3 og 12-10, har drift- og arealutvalet i møte den 04.04.2018, sak 18/18, vedteke å leggje reguleringsplan Falkhytten sentrum, kulturhus og basseng ut til 1. offentlege høyring i seks (6) veker.

Planforslaget vert lagt ut til offentleg høyring i perioden 10.04.2018 – 25.05.2018, og plandokumenta er tilgjengelege i resepsjonen på kommunehuset, og på kommunen sin planportal.

Merknader til planforslaget skal sendast til kommunen innan 25.05.2018, og vi ber om at de nyttar funksjonen «Send ein uttale til planen», der det og er høve til å leggje ved relevante vedlegg.

Saksdokument
Særutskrift (saksframlegg med vedtak)
Planomtale
Plankart
Reguleringsføresegner
Innkomne merknadar etter melding om oppstart

 


Høyringsperioden er avslutta., Det er difor ikkje lengre muleg å gje uttale på denne planen.


Uttale til saka

Uttalen vert synleg nedanfor. Uttalar som gjeld Aukra kommune sine plansaker vert registrert i kommunen sitt sak- og arkivsystem. Uttalar som inneheld sjikane og personangrep vert sletta.

 • Se vedlegg.

  2018-05-25 09:03:14
  [Svar]
 • Utdrag fra RLF sitt møteprotokoll sak 12/18:
  Rådet for likestilling av funksjonshemma i Aukra kommune ber om at det blir tilrettelagt for handikapparkering etter gjeldene regelverk. Det bør også være enkelt for synshemmede å orientere seg i området ved hjelp av ledesteiner og lignende. Man må unngå bruk av nivåforskjeller som kan gi økt fare for snubling eller vanskelig fremkommelighet for rullestolbrukere.

  2018-05-04 10:09:32
  [Svar]
Ønskjer du at din uttale ikkje skal visas på denne nettsida?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under

Bilete detaljregulering Falkhytten sentrum

Tips ein ven Skriv ut