Heim/Til høyring/Avslutta høyringar
Høyringsfrist: 15.12.2017

201604 Reguleringsplan Ormen Lange Gassbehandlingsanlegg, endring 01 - 1. offentlege høyring

I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-10, 12-11 og 12-14, har Drift- og arealutvalet i møte den 25.10.2017, sak 26/17, vedteke å legge reguleringsplan Ormen Lange gassbehandlingsanlegg, endring 01, ut til 1. offentlege høyring i seks (6) veker.

Planforslaget vert lagt ut til offentleg høyring i perioden 01.11.2017 – 15.12.2017, og plandokumenta er tilgjengelege i resepsjonen på kommunehuset, og på kommunen sin planportal.

Merknader til planforslaget skal sendast til kommunen innan 15.12.2017, og vi ber om at de nytter funksjonen «send ein uttale til planen», der det og er høve til å leggje ved relevante vedlegg.

 

Saksdokument:

Særutskrift (saksframlegg med vedtak)

Plankart

Føresegner

Planomtale

Førespurnad om uttale angåande Håneset, veg og kai

Innkomne merknader etter melding om oppstart


Høyringsperioden er avslutta., Det er difor ikkje lengre muleg å gje uttale på denne planen.


Uttale til saka

Uttalen vert synleg nedanfor. Uttalar som gjeld Aukra kommune sine plansaker vert registrert i kommunen sitt sak- og arkivsystem. Uttalar som inneheld sjikane og personangrep vert sletta.

Ønskjer du at din uttale ikkje skal visas på denne nettsida?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under

Skjermbilde

Tips ein ven Skriv ut